Calendari certificazioni linguistiche CAE - FIRST

In allegato, CALENDARI CAE (2 CORSI - giovedì e venerdì ) e calendario FIRST

Allegati

CALENDARIO CORSO FIRST CAMBRIDGE.pdf

CAE_CALENDAR_FRIDAY.pdf

CALENDARIO CORSO CAE_THURSDAY.pdf